BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Mersis No 0225055721200012
Mersis Ticaret Sicil No 24472
Şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı 163.500.000.-TL
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları Mahmut Can Çalık - Yönetim Kurulu Başkanı
  Onur Yüksel - Yönetim Kurulu Üyesi
  Ahmet Erdal Güncan - Yönetim Kurulu Üyesi